podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Cypr - wiza, ambasady, przepisy

Nikozja     
cypr
Cypr - podróże na CyprCypr - mapa krajuCypr - spis artykułów i galeriiCypr - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeCypr - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaCypr - szczepienia, zdrowie, poradyCypr - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROCypr - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOCypr - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru do 90 dni jest pasz­port bądź dowód osobisty. Przed wy­jazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie w Larnace, Limasol i Pafos. Wjazd i wy­jazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze w części wyspy zajętej przez Turcję jest źle widziany przez władze Republiki Cypryjskiej. Granicę Republiki Cypryjskiej z częścią wyspy okupowaną przez Turcję (formalnie jest to tzw. linia demarkacyjna) można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, w wyznaczonych punktach kontrolnych: Le­dra Palace, przy ul. Ledra Street, Agios Dometios w Nikozji, Strovilia, Perga­mos, Astromeritis Zodia. Główne punkty kontrolne, Ledra Palace i przy ul. Ledra Street w Nikozji, są przeznaczone tylko dla pieszych. W pozostałych punktach możliwe jest przekraczanie granicy pieszo i samochodem.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Informacje dla kierowców
Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi minimum 25 EUR dziennie. Ubezpieczenie samochodu nie obejmuje obszaru północnej części Cypru (aby tam się udać, wymagane jest wykupienie nowego ubezpieczenia). Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wol­no używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., na drogach szybkiego ruchu 100 km/godz., na pozostałych drogach
– w zależności od znaków drogowych.
Podróżowanie po kraju
Sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej nie jest zbyt rozbudowana. W miejscowościach nadmorskich kursują autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli; połączenia międzymiastowe ograniczają się do kilku autobusów dziennie, kursujących głównie między pięcioma miejscowościami: Nikozją, Larnaką, Limasol, Pafos i Ayia Napą. Lukę w komunikacji wypełniają tzw. service taxi (np. Travel Express), czyli taksówki zbiorowe. Są one stosun­kowo tanie i szybkie.
Przepisy celne
Dopuszczalny jest wwóz i wywóz waluty bez ograniczeń, pod warunkiem zadeklarowania jej na przejściu granicznym. Do kwoty 10000 EUR wystarczy wyciąg z banku, powyżej tej sumy potrzebne jest specjalne pozwolenie banku. Nie ma szcze­gólnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów. Uwaga: Towary kupione na północy (po stronie okupowanej przez Turcję) mogą być skonfiskowane. Wartość zakupów dokonanych w północnej części wyspy nie może przekraczać 135 EUR, nie wol­no przewozić stamtąd produktów wyprodukowanych przez firmy tureckie, maksymalnie można mieć ze sobą 1 l alkoholu i 2 paczki papierosów (40 szt.). Na terytorium Republiki Cypryjskiej nie można wwozić produktów mlecznych i mięsa.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze jest niewielkie, coraz częściej zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe. Mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców, w szczególności do turystów.
Przydatne informacje
Na Cyprze obowiązuje waluta EURO, która zastąpiła funta cypryjskiego. W terminie do 31.12.2009 r. funt cypryjski będzie wymieniany na EURO bez prowizji w Banku Centralnym w terminie do 31.12.2009 r. Ostateczny termin wymiany banknotów (funtów cypryjskich) został ustalony na 31.12.2017 r.
Na Cyprze sieć banków jest dobrze rozbudowana – nie ma problemów z pobieraniem waluty z bankomatów. Należy pamiętać, że na Cyprze nie ma możliwości wymiany złotych polskich na inną walutę.
• Na Cyprze zwyczajem jest późne spożywanie obiadokolacji – restauracje otwierane są w większości przypadków wieczorem od godz. 20.00.
• Urzędy państwowe, w tym poczta, otwarte są tylko do godzi­ny 12.30.
• Środa po południu to dzień wolny od pracy dla sklepów; wyjątek stanowią sklepy znajdujące się w miejscach uczęszczanych przez turystów.
• W dniu 20 października 2006r. weszła w życie nowelizacja cypryjskiego kodeksu karnego, zgodnie z którą korzystanie i rozporządzanie nieruchomościami bez zgody właściciela stanowi przestępstwo według prawa cypryjskiego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 7. Nowelizacja kodeksu karnego służy ochronie prawa własności Greków cypryjskich, którzy zostali po 1974r. wysiedleni z terytorium Cypru Północnego i zmuszeni do pozostawienia nieruchomości na stronie okupowanej przez Turcję. Także pobyt turystyczny w hotelach należących przed 1974r. do Greków cypryjskich może zostać uznany za korzystanie z nieruchomości bez zgody właściciela. Przed dokonaniem rezerwacji w hotelu znajdującym się na terytorium Cypru Północnego, należy sprawdzić stan prawny tego hotelu. Lista hoteli znajdujących się na stronie Cypru Północnego wraz z wyszczególnieniem narodowości ich właścicieli znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/properties/occupiedarea_properties.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
Jeżeli na ww. stronie jest informacja, że hotel należy do Greka cypryjskiego, znaczy to, że zgodnie z prawem cypryjskim hotel ten funkcjonuje nielegalnie (bez zgody właściciela), a osoba, która zdecyduje się na pobyt w tym hotelu, popełni przestępstwo. Na terytorium Cypru Północnego, legalnie można zatrzymywać się jedynie w hotelach będących własnością Turków cypryjskich.
• Zabroniony jest wstęp na teren brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych ozna­czonych znakami zakazu.
• Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna – 112 lub 199.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP
12-14 Kennedy Ave., Office 302 1087 Nicosia
P.O. Box 22743 1523 Nicosia
tel.: (00-357) 22 668 415, 22 668 417
fax: (00-357) 22 668 419
e-mail: polamb@cytanet.com.cy
www.nikozja.polemb.net

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
11 Acharnon Str., 2027 Strovolos
P.O. Box 21648, 1511 Nicosia
tel.: (00-357) 224 270 77
fax: (00-357) 225 106 11
e-mail: wans@cytanet.com.cy

Konsulat Honorowy RP Limasol
Konsul honorowy Loukis Papaphilippou (języki: grecki, angielski)
42, Limassol Ayias Fylaxeos Street, 3rd Floor
30 25 Limassol Cypr
tel.: (00-357) 253 434 48
fax: (00-357) 25 359108

Biuro w Nikozji
Telefon: (00-357) 226 757 18
Faks: (00-357) 226 733 88
E-mail: papaphilippou@lawcy.com
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Cypryjskiej
ul. Pilicka 4
02-629 Warszawa
tel.: (0-22) 844 45 77, 844 08 16
fax: (0-22) 844 25 58
e-mail: embassyofcyprus@neostrada.pl